16 lutego Grzegorz Jaworski, Wójt Gminy Damnica wyjaśniał młodzieży podstawy funkcjonowania administracji publicznej. Spotkanie zorganizowano w Zespole Szkół w Damnicy w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie. – Zależy nam na pokazaniu realnych przejawów demokracji i władzy gminnej, a nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej. Dlatego organizujemy cykliczne spotkania z sołtysami, radnymi, teraz panem wójtem – mówił Andrzej Kordylas, dyrektor szkoły. Grzegorz Jaworski na początku spotkania wręczył piłkę nożną z podpisami posłów i przedstawicieli samorządu wojewódzkiego jednocześnie sprawdzając wiedzę młodych ludzi na temat osób piastujących wysokie stanowiska państwowe. Młodzież wykazała się dużą wiedzą i często zadawała pytania. Wójt Gminy opowiedział o podstawach funkcjonowania samorządów, o podziale administracji publicznej oraz o najistotniejszych zagadnieniach wynikających z realizacji planów i strategii statutowych naszej gminy.
Młodzież podziękowała Wójtowi gromkimi brawami życząc sukcesów w kierowaniu gminą.