„Z przedszkola w cyfrowy świat z programem KidSmart”– ten projekt firmy IBM realizowany jest w 56 krajach na całym świecie. IBM we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego dokonała wyboru placówek, które w tym roku otrzymają sprzęt komputerowy do realizacji projektu. Przedszkole w Damnicy znalazło się na tej niezbyt długiej liście – z czego jesteśmy bardzo dumni – mówi Andrzej Kordylas, dyrektor.

Zestaw komputerowy w kolorowej, bezpiecznej, atrakcyjnej obudowie, wyposażony w oprogramowanie edukacyjne IBM KidSmart, które wspiera program nauczania m.in. w zakresie podstaw matematyki oraz logicznego myślenia. Ponadto, poprzez wprowadzenie elementów nowoczesności oraz zabawy, urozmaica i uatrakcyjnia zdobywanie nowych umiejętności. Uczestnicząc w programie, dzieci już we wczesnych latach uczą się jak racjonalnie i efektywnie korzystać z komputera oraz z elektronicznych zasobów wiedzy w procesie uczenia się.

        Cele projektu:
– przygotowywanie dzieci do wejścia w „świat cyfrowy”, do właściwego i bezpiecznego korzystania z komputera i oprogramowania edukacyjnego, dostosowanego do etapu przedszkolnego i wczesnoszkolnego,
– rozwój umiejętności nauczycieli w zakresie posługiwania się ICT w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, udostępnianie im skutecznych środków oraz wzorcowego oprogramowania,
– pobudzanie nowatorstwa i kreatywności nauczycieli w zakresie tworzenia projektów, koncepcji i aplikacji dydaktycznych opartych na technologii cyfrowej, sprzyjających wzbogacaniu informatycznych zasobów dydaktycznych.