W piątek, 25 listopada w damnickim pałacu odbył się Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej w ramach X Spotkań z Poezją Nieprofesjonalną.
W uroczystości wzięli udział sympatycy imprezy, uczestnicy i poeci. Sławomir Ziemianowicz, Starosta Słupski podziękował Władysławie Hanuszewicz oraz Michałowi Folusiakowi za udzielaną każdego roku pomoc organizacyjną, wręczając specjalne dyplomy i bukiety kwiatów. W przeglądzie poezji śpiewanej udział wzięło 14 uczestników, którzy specjalnie na tę okazję przyjechali z wielu różnych miejscowości. Wykonywane utwory wzbudzały wśród publiczności wiele emocji. Młodzi wykonawcy starali się zaprezentować poezję w sposób, który wzruszał i zachwycał. Dlatego powołane jury do wyłonienia laureatów nie miało łatwego zadania. Specjalnym gościem imprezy była Anna Chodyna, która wystąpiła z krótkim recitalem. Starosta Słupski Sławomir Ziemianowicz wręczał egzemplarze autorskie wydanej antologii wszystkim twórcom, którzy w tym roku zdecydowali się opublikować swoje wiersze. Znany poeta Zygmunt Jan Prusiński w humorystyczny sposób przybliżył historię Spotkań z Poezją Nieprofesjonalną.
– Cieszę się, że już po raz dziesiąty mamy zaszczyt gościć tak zaszczytne grono artystów w Damnicy – witał Grzegorz Jaworski, Wójt Gminy Damnica. – Już dziś zapraszam Państwa na teren naszej gminy w kolejnych latach – dodał. Znana pisarka Jolanta Nitkowska – Węglarz, przewodnicząca słupskiego oddziału Związku Literatów Polskich, zaprosiła kilkoro uczestników przeglądu do współpracy. Istotą bowiem tej imprezy jest integracja środowiska artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych oraz inicjowanie współpracy pomiędzy tymi środowiskami. – Dzięki naszym spotkaniom w Damnicy ta idea ma szansę doskonale się realizować – mówił Zbigniew Babiarz – Zych z słupskiego starostwa, jeden z pomysłodawców Spotkań z Poezją (Nie)Profesjonalną.