Rozpoczęła się kolejna inwestycja w Damnicy. Polega na przebudowie chodnika wzdłuż ulicy Konopnickiej. Nowy chodnik zostanie ułożony na długości ponad 120 metrów. Ponadto zakres robót obejmuje: wyprofilowanie terenu, wykonanie robót ziemnych, ustawienie krawężników i obrzeży, wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni z kostki typu polbruk. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się ulicą Konopnicką w trakcie trwania prac modernizacyjnych.