Informujemy, że zgodnie z Uchwałą NR XXXI/341/2021 Rady Gminy Damnica z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI/49/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Damnickiego Bonu dla Malucha, Damnicki Bon dla Malucha z dniem 1 stycznia 2022 roku przestaje obowiązywać, ze względu na utworzenie w 2022 roku gminnego żłobka w miejscowości Damnica.

 

Informujemy, że od 1 maja 2019 r. do Wójta Gminy Damnica można składać wnioski o przyznanie świadczenia na rzecz rodziny „Damnicki BON dla Malucha”

– jest to gminny program, który ma na celu częściowe pokrycie opłaty za pobyt w żłobku lub w klubie dziecięcym

– świadczenie  przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu lub osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej, którzy zamieszkują na terenie gminy Damnica i nie korzystają z urlopu wychowawczego

– wysokość świadczenia to 200 zł miesięcznie i przyznawane jest na dziecko w wieku od ukończenia 1 roku życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia

-od 1 stycznia 2021 r. świadczenie wynosi 300 zł miesięcznie

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia oraz oświadczenia dotyczącego formy wypłacenia świadczenia dostępny tutaj:

 

Wniosek

Wniosek pdf

 

Oświadczenie o zobowiązaniu do poinformowania o zmianie adresu zamieszkania

Wniosek

Wniosek pdf