13 stycznia w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Marynarza Polskiego odbył się III Ogólnopolski Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych „Damnickie Betlejki 2011”. Dzięki ogromnej wrażliwości dzieci przebywających w ośrodkach szkolno – wychowawczych jasełka charakteryzują się niepowtarzalną atmosferą, która często wynika ze spontaniczności zachowań młodzieży na scenie. Największą radość młodym artystom sprawiało wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek, w których wykonanie włączała się cała publiczność. Zespoły teatralne przyjechały z różnych części Polski przedstawiając zaskakujące i wzruszające interpretacje jasełek. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Włodzimierz Kisiel, przewodniczący Rady Gminy, Andżelika Harmacińska, sekretarz Urzędu Gminy, a także przedstawiciele Starostwa Powiatowego
w Słupsku. Na twarzach gości można było zauważyć wzruszenie, natomiast młodzi artyści wykazywali wiele radości spowodowanej możliwością zaprezentowania się przed szeroką publicznością. – To ogromna radość, że do Damnicy przyjeżdża tak wiele zespołów, w skład których wchodzi młodzież wkładająca bardzo wiele wysiłku, aby przygotować te piękne przedstawienia. Jestem bardzo poruszona
i mam nadzieję, że będziemy spotykać się cyklicznie – mówiła Władysława Hanuszewicz, dyrektor SOSW w Damnicy.