Minęły już 94 lata, odkąd Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad siłami zbrojnymi w dniu 11 listopada 1918 r. Data ta na trwałe zapisała się w burzliwą historię ziem polskich, albowiem to właśnie wtedy, po 123 latach niewoli, Polacy odzyskali upragnioną niepodległość. Wszyscy powinniśmy pamiętać o tym, że mamy wolną i niepodległą Polskę. Ojczyznę, o którą walczyły pokolenia, oddając w tej walce częstokroć wartość najcenniejszą – swoje Życie. Obchody 11 listopada to właśnie wyrażanie naszego szacunku dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów, to nasz hołd składany w postaci pamięci czasu minionego.
W przededniu Narodowego Święta Niepodległości w Zespole Szkół
w Damnie odbyła się uroczystość, poświęcona wspomnieniom wydarzeń z 11 listopada 1918 roku, której przyświecał cytat Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”.
Organizatorami Obchodów Narodowego Święta Niepodległości
w Zespole Szkół w Damnie byli: Urząd Gminy w Damnicy, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy oraz Zespół Szkół w Damnie.
Stosownie do rangi uroczystości, szkolny hol w ZS w Damnie, który na ten czas przybrał odświętny, patriotyczny wygląd dzięki powodzi biało-czerwonych flag, kwiatów i dekoracji, wypełnił poczet zaproszonych, znakomitych Gości
z terenu naszej gminy. W niniejszej uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Damnica, Pan Grzegorz Jaworski, Zastępca Wójta Gminy Damnica, Pan Paweł Lewandowski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy, Pan Michał Folusiak, Przewodniczący Rady Gminy Damnica, Pan Włodzimierz Kisiel, Radna Pani Ewa Diegner, Seniorki Zespołu „Damniczanki”, Proboszcz Parafii pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Damnie, Ksiądz Zdzisław Wirkus, Przedstawiciele Rady Rodziców, Rodzice, Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół w Damnie. Na zaproszenie do szkoły przybyli Goście honorowi Kombatanci Gminy Damnica: Pan Henryk Lubiński, Pan Romuald Krasowski, Pan Tadeusz Kamiński, Pani Henryka Lubińska, Pani Bogumiła Baran, Pani Zofia Kuźmińska.

Wszyscy zaproszeni Goście uhonorowani zostali biało-czerwonymi kotylionami, symbolem radości z odzyskania niepodległości oraz wiary i nadziei na lepsze jutro.
Spotkanie rozpoczęło się od wniesienia przez uczniów szkoły podstawowej zapalonych biało-czerwonych zniczy. Następnie uroczystość otworzyła Dyrektor Zespołu Szkół w Damnie, Pani Joanna Rusak, która powitała zgromadzonych gości oraz zaprosiła zebranych do wysłuchania programu artystycznego.
Dzień ten, szczególnie ważny dla każdego Polaka, to nie tylko refleksja, zaduma i przypomnienie o wielkich bohaterach, którzy walczyli za wolną Polskę, ale także dzień radości i dumy. Powinno być radośnie, więc odważni
i utalentowani, uzdolnieni aktorsko uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Damnie zaprezentowali najpiękniejsze utwory poetyckie i zaśpiewali wzruszające pieśni patriotyczne znane Polakom od pokoleń. Teksty mówione przeplatane były recytacjami i pięknymi pieśniami w wykonaniu chóru szkolnego. Uczniowie recytowali wiersze: „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy, „Jedenasty Listopada” Ludwika Wiszniewskiego, „Przysięga” Marii Konopnickiej, „Do moich synów” Jerzego Żuławskiego, „Ojczyzna znowu wolna” Ryszarda Przymusa. Ciekawym elementem uroczystości był wspólny śpiew uczniów oraz wszystkich gości, którzy otrzymali „Śpiewniki” zawierające pieśni przewidziane w programie uroczystości. Podczas celebrowania Narodowego Święta Goście mogli wraz z chórem szkolnym zaśpiewać bogaty repertuar piosenek, który obejmował między innymi takie utwory jak: „Niepodległość”, „Rota”, „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”, „A gdy na wojenkę”, „Ojczyzna ma”, „My, pierwsza Brygada”, „Białe róże”, Szara piechota” i inne. Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie, pod kierunkiem Pani Doroty Rusak i Pani Natalii Dobosz, oraz chór szkolny, któremu przewodniczyła pani Małgorzata Kozłowicz.
Na zakończenie występów uczniów wszyscy zaśpiewali tytułową piosenkę z popularnego telewizyjnego programu rozrywkowego „Kocham Cię, Polsko”, jako wyraz dumy i zadowolenia z bycia Polakami.
Niezwykle starannie przygotowany program artystyczny docierał do serc
i umysłów publiczności, wywoływał głębokie refleksje, budził wzruszenie
i uczucia patriotyczne. Został on nagrodzony rzęsistymi oklaskami. Następnie na scenie Zespołu Szkół w Damnie swój program zaprezentował zespół wokalno – instrumentalny „Damniczanki” działający w ramach Klubu Seniora, który wprowadził publiczność w wyborny nastrój.
Słowa podziękowania za przygotowanie uroczystości na ręce dyrektor Pani Joanny Rusak złożył Wójt Gminy Damnica oraz przedstawiciel środowiska Kombatantów Gminy Damnica.
Uroczystość miała charakter niepowtarzalnej lekcji historii i patriotyzmu, która na długo pozostanie w pamięci zebranych.
Całą imprezę zakończyły wspólne rozmowy przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku. Agnieszka Nowicka