25 maja 2015 roku w Zespole Szkół w Damnie odbył się Międzyszkolny Przegląd Dokonań Szkół pt: „W krôjnie Grifa i Dãbù. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00. Przybyłych gości w języku kaszubskim oraz polskim powitały uczennice Zespołu Szkół w Damnie, które wprowadziły do tematyki spotkania. Świadomość tożsamości kaszubskiej wynikająca z zamieszkania na terenach Pomorza uświadamia nam, jak wielką rolę odgrywają w naszym życiu wiadomości o „Małej Ojczyźnie” w tym umiejętności mówienia i rozumienia po kaszubsku. Dzień Kaszubski umożliwiał integracje uczniów uczących się języka kaszubskiego w naszym rejonie. Poprzez prezentacje dokonań uczniów kultywowano tradycje i zwyczaje kaszubskie. Społeczność lokalna oraz szkolna miała możliwość spotkania się z przedstawicielami organizacji działających na rzecz kaszubszczyzny. Dzięki Międzyszkolnemu Przeglądowi Dokonań Szkół istniała możliwość wymiany doświadczeń między nauczycielami uczącymi języka kaszubskiego.
Zgromadzonych gości przywitała pani Dyrektor Zespołu Szkół w Damnie – Joanna Rusak, a następnie wręczyła gościom tabakiery i drobne upominki, jako symbol uznania i podziękowania za przyczynianie się do kultywowania kaszubskich tradycji w naszej gminie.
Swoją obecnością uroczystość uświetnili zaproszeni goście: wójt gminy Damnica – pan Grzegorz Jaworski i przewodniczący Rady Gminy- pan Kazimierz Kozina, radny gminy Damnica – pan Paweł Wilkowski, pan Grzegorz Grabowski, (radny powiatu słupskiego), dyrektorzy szkół: pani Elżbieta Kołtun, pani Władysława Hanuszewicz, pan Robert Nowak, pan Alfons Klepin – wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego o / Słupsk, Nadleśnictwo Damnica- nadleśniczy pani Beata Topolińska, Renata Delevalux- hafciarka, Henryka Jurałowicz- Kurzydło- hafciarka, poetka, założycielka zespołu „Zgoda” i Monika Baran – absolwentka naszej szkoły.
Gościnny występ Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku rozpoczął imprezę śpiewami i tańcami kaszubskimi. Zaprezentowali między innymi: Hola- Hejda, Wele – Wetkę, Szewca, Hymn Kaszubski. Następnie uczniowie Zespołu Szkół w Damnie przedstawili barwne widowisko pod tytułem: „Kaszëbsczé wieselé”, w którym kaszubska obrzędowość weselna przeplatała się z tańcami i śpiewami. Nasi uczniowie przedstawili scenkę teatralną o przebiegu wesela, zatańczyli poloneza i mareszke oraz inne tańce weselne.
Kolejnym punktem programu był występ Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego „ Zgoda”, który za swoją 16 – letnią działalność na rzecz kaszubszczyzny w tym roku został nagrodzony stypendium przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
Między występami Kapeli Zgoda kolejne szkoły prezentowały swoje umiejętności: Szkoła Podstawowa w Domaradzu, Zespół Szkół w Zagórzycy, Zespół Szkół w Damnicy. Wszystkie grupy szkolne, oprócz tego, że pięknie wyglądały to jeszcze doskonale poradziły sobie na scenie. Zachwyciły publiczność tańcami, takimi jak: taniec rybacki, Szewc, Niedbała Kaśka, Nie stój jak wół…
Na zakończenie spotkania wszystkim zgromadzonym podziękowała w języku kaszubskim pani Maria Szreder – nauczycielka języka kaszubskiego z naszej szkoły.
Po prezentacji dokonań szkół goście,uczestnicy spotkania oraz rodzice zostali zaproszeni na degustację potraw. Pośród dań typowo kaszubskich były takie przysmaki jak : ciasto drożdżowe, chleb ze smalcem, galareta wieprzowa, kasza manna z jagodami, śledzie po kaszubsku, wafle, potrawka z kurczaka. Uroczystość umożliwiła również wszystkim zebranym spotkanie się z przedstawicielami Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego, artystami, twórcami ludowymi.
W tym dniu zaprezentowano również kaszubski haft, kaszubskie instrumenty oraz prace uczniów wykonane na lekcjach języka kaszubskiego. Istniała również możliwość spotkania oraz zrobienia pamiątkowego zdjęcia z Damnisiem- maskotką gminy Damnicy.
Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była Pani Dyrektor Joanna Rusak, natomiast koordynatorkami przygotowań organizacyjnych Dnia Kaszubskiego były: pani Małgorzata Kozłowicz, Jolanta Puchalska oraz Maria Szreder.
Mamy nadzieję, że tradycja organizowania Dnia Kaszubskiego będzie kultywowana w naszej szkole.

ZS Damno