Uczniowie klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w Damnie uczestnikami ustanawiania rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej
16 października 2013 roku po raz pierwszy, z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji, został zorganizowany Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Celem inicjatywy było upowszechnianie wiedzy o nagłym zatrzymaniu krążenia oraz propagowanie umiejętności postępowania w takich przypadkach. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy działająca w porozumieniu z Polską Radą Resuscytacji, uczciła ten dzień akcją ustanowienia rekordu
w liczbie osób prowadzących jednocześnie resuscytację.
Uczniowie klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w Damnie pod kierunkiem wychowawcy – Pani Jolanty Puchalskiej, postanowili włączyć się w akcję i pokazać efekty realizacji programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”.
16 października 2013 roku o godz. 12:00 z wielkim zaangażowaniem, nieprzerwanie przez 30 minut, wykonywali wdechy i uciskania na fantomach. Nasi uczniowie dzielnie przyłączyli się do bicia rekordu.

Wielkie gratulacje i wielkie dzięki dla wszystkich „ratowników”!

Agnieszka Nowicka, ZS Damno