5 stycznia oficjalnie otwarto kompleks sportowo – rekreacyjny „Moje Boisko – Orlik 2012” w Damnie.
Na uroczystość przybyło wielu gości, między innymi Zbigniew Konwiński, poseł na Sejm RP; Czesław Elzanowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Marek Biernacki, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, Andrzej Bury, Wicestarosta, Wójtowie sąsiednich gmin, radni, sołtysi oraz pasjonaci sportu.
Gratulacje z powodu zrealizowania inwestycji w formie pisemnej wpłynęły także z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Kazimierza Plocke oraz Leszka Millera, Posła na Sejm RP.
O godz. 12 rozpoczęła się część oficjalna. Grzegorz Jaworski, Wójt Gminy Damnica zapoznał gości z przebiegiem realizacji inwestycji. – Oczekiwania społeczne związane ze sportem wzrastają każdego roku. Chcemy – pomimo niewielkiego budżetu – starać się im sprostać. Nie miałem wątpliwości, że warto spróbować poszerzyć gminną bazę sportową o – sprawdzone już w wielu regionach Polski – kompleksy sportowo – rekreacyjne w ramach inwestycji „Moje Boisko – Orlik 2012” – mówił Wójt Jaworski. Zaproszeni goście gratulowali realizacji inwestycji. – Bardzo nas cieszy, że Gmina Damnica rozwija się w takim szybkim tempie. Realizacja Orlika to dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców Gminy Damnica. Gratuluję i życzę wielu sukcesów – mówił Zbigniew Konwiński, Poseł na Sejm RP. Samorządowcy z sąsiednich gmin przekazali upominki w formie piłek. Ksiądz Zdzisław Wirkus dokonał poświęcenia obiektu. Symboliczną wstęgę przecięli: Grzegorz Jaworski, Włodzimierz Kisiel, Czesław Elzanowski, Marek Biernacki oraz Zbigniew Konwiński. Goście wykonywali także „pierwsze strzały” do bramki. Większość zakończyła się sukcesem.
Przypomnijmy, że Orlik 2012 został dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 47 % kosztów kwalifikowanych oraz z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 33 % kosztów kwalifikowanych.
Wkład poszczególnych podmiotów rozłożył się następująco:
Ministerstwo Sportu i Turystyki – 478 000 zł
Urząd Marszałkowski – 333 000 zł
Gmina Damnica – 272 000 zł
– Dziękując wszystkim zaangażowanym w tę inwestycję – Ministrowi Sportu i Turystyki, Marszałkowi Województwa Pomorskiego, radnym Gminy Damnica oraz moim najbliższym współpracownikom – życzę wielu sportowych sukcesów. Niech ten – tak dobrze – rozpoczynający się 2012 rok będzie zapowiedzią powszechnego rozwoju sportowych pasji- zakończył Grzegorz Jaworski, Wójt Gminy Damnica.