Trwają prace budowlane związane z wykonaniem placu parkingowego przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym. Teren wokół kompleksu oraz nowobudowanego placu parkingowego, będzie docelowo zagospodarowany o kolejne elementy architektury sportowo – rekreacyjnej. W związku z tym, wstępne plany wykonania utwardzonego dojazdu do Orlika, ewaluowały i zostały zastąpione bardziej profesjonalnymi rozwiązaniami. W celu zachowania bezpieczeństwa wszystkich użytkowników kompleksu oraz wygody z jego korzystania, zdecydowano wykonać plac parkingowy z profesjonalnego polbruku, co znakomicie komponuje się z dobrze zagospodarowaną już częścią działki.