Dnia 16 stycznia 2015r., już po raz piąty, w świątecznym nastroju, w naszej szkole odbył się Festiwal Kolęd i Utworów o Tematyce Świątecznej.
Wszystkich zebranych, bardzo serdecznie, powitała Dyrektor Zespołu Szkół w Damnie Pani Joanna Rusak. Zaszczycili nas swoją obecnością: wójt gminy Damnica Pan Grzegorz Jaworski, przewodniczący Rady Gminy w Damnicy Pan Kazimierz Kozina, radny Pan Paweł Wilkowski, ksiądz proboszcz parafii w Damnie Zdzisław Wirkus oraz dyrektor Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy Pan Grzegorz Gurłacz.
Szczególnie ciepłe słowa skierowała Pani Dyrektor do uczestników festiwalu i ich opiekunów. W przeglądzie wzięli udział uczniowie z następujących szkół:
– Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku
– Szkoły Podstawowej w Wytownie
– Zespołu Szkół w Damnicy
– Zespołu Szkół w Damnie
– Zespołu Szkół w Garczegorzu
– Zespołu Szkół w Potęgowie
– Zespołu Szkół w Redzikowie
Na widowni oklaskiwali małych artystów uczniowie 4 i 6 klasy Szkoły Podstawowej w Damnie, nauczyciele i rodzice.
Słowa Pani Dyrektor: „Festiwal uważam za otwarty” rozpoczęły czas kolędowania i radości. Festiwal prowadzony był przez uczniów Gimnazjum w Damnie: Karolinę Baran (kl. I) i Karola Schismaka (kl. III b).
Uczestnicy festiwalu wykonali nie tylko znane wszystkim kolędy, ale i utwory, które słyszeliśmy po raz pierwszy. Pojawiła się także wersja instrumentalna kolędy pt. „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Naszą szkołę reprezentowali: chór, pod kierunkiem Pani Małgorzaty Kozłowicz oraz Wiktoria Staszczuk z I klasy gimnazjum. Szczególny entuzjazm widowni wzbudził występ uczniów zespołu wokalnego z Damnicy. Świąteczny nastrój udzielił się wszystkim.
Każdy uczestnik V Festiwalu Kolęd i Utworów o Tematyce Świątecznej otrzymał drobny upominek i dyplom. Na zakończenie przeglądu Pani Dyrektor wręczyła także dyplomy opiekunom grup wokalnych i instrumentalnych.
Podziękowała Panu Gurłaczowi za pomoc w przygotowaniu i obsłudze sprzętu nagłaśniającego. Szczególne słowa podziękowania skierowała Pani Dyrektor do inicjatorki festiwalu Pani Małgorzaty Kozłowicz. Następnie Pani Joanna Rusak wyraziła nadzieję, ze za rok znów się spotkamy i zaprosiła wszystkich artystów do wspólnego zdjęcia.

Autor: ZS DAMNO