W piątek 27 maja o godz. 12 odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Damnica inaugurująca Dni Damnicy. Sesja poświęcona była prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Na sesji byli obecni samorządowcy z powiatu słupskiego, a gościem honorowym był eurodeputowany Jarosław Kalinowski.

Podczas sesji wręczone zostały honorowe tytuły „ZASŁUŻONY DLA GMINY DAMNICA” dla następujących osób:

1) Panu Władysławowi Bądkowskiemu
Za wyjątkowe zasługi dla regionu, powiatu i Gminy Damnica

2) Panu Robertowi Nowak
Wieloletniemu nauczycielowi i dyrektorowi szkoły, za zasługi w pracy pedagogicznej i zaangażowanie w rozwój Gminy Damnica.

3) Panu Janowi Drabik
Za wyjątkowe zasługi dla regionu, powiatu i Gminy Damnica.

4) Panu Kazimierzowi Kozina
Wieloletniemu działaczowi samorządowemu, w tym radnemu, wyróżniającemu się wyjątkową aktywnością i działalnością na rzecz społeczności lokalnej.

5) Panu Piotrowi Kostrubiec
Wieloletniemu działaczowi samorządowemu, w tym sołtysowi, wyróżniającemu się wyjątkową aktywnością i działalnością na rzecz społeczności lokalnej.

6) Panu Bogdanowi Piskuła
Wieloletniemu działaczowi samorządowemu, w tym sołtysowi, wyróżniającemu się wyjątkową aktywnością i działalnością na rzecz społeczności lokalnej.

Podziękowano ustępującym sołtysom:

1. Pani Bożena Krawczewska
2. Pani Teresa Malessa
3. Pan Krzysztof Kosidlak
4. Pani Wanda Kucharska
5. Pani Małgorzata Dawidowska
6. Pani Urszula Osińska

oraz wręczono legitymacje nowo wybranym sołtysom na kadencję 2011-2015.

W swoim wystąpieniu Grzegorz Jaworski, Wójt Gminy Damnica, podkreślał:

Obecność Posła do Parlamentu Europejskiego to jest dowód, że polska wieś nie jest pozostawiona na uboczu przemian, lecz pozostaje w ich nurcie. Musimy zdać sobie sprawę, że Gmina Damnica jest częścią Europy. Niemniej niż inne wsie, miasta w kraju, czy zagranicą. Jesteśmy na równi, bez podziałów na lepszych i gorszych. Damnica jest w Europie i Europa jest w Damnicy – podkreślał wójt.

Europoseł Jarosław Kalinowski wystąpił z wykładem na temat funkcjonowania struktur europejskich.
– Polska wieś, dzięki strukturom unijnym zmienia swoje oblicze. Widać to także w Gminie Damnica, której charakter jest typowo rolniczy. Sam pochodzę ze wsi i z dumą obserwuję te przemiany.
Jako młody człowiek nie spodziewałem się, że Europa może dać nam tyle możliwości. Sam przeszedłem długą drogę przemian – będąc wójtem, marszałkiem, wicepremierem, a teraz europosłem. Z wielką dumą obserwuję przemianę polskiej mentalności. Dziś jesteśmy gotowi na kompromisy dla dobra wspólnej sprawy. I to jest najcenniejsze. Dla młodych ludzi Europa stoi otworem i szansa ta musi zostać wykorzystana w pełni. Nie możemy jednak zaprzepaścić tych nadziei.

Jarosław Kalinowski opowiadał także o swojej pracy w Parlamencie Europejskim oraz pokrótce przedstawił zasadę funkcjonowania struktur.
Na zakończenie młodzież szkolna przygotowała program artystyczny i podziękowała za wizytę europosłowi bukietem kwiatów.