Obchody tegorocznych XII Dni Damnicy rozpoczęły się w piątek, 29 maja w sali widowiskowej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy. Na uroczystą galę przybyło wielu mieszkańców gminy i zaproszonych gości. W tym roku obchody poświęcone były dwóm rocznicom – 70 leciu osadnictwa oraz 25 leciu Samorządności.
– Dziś swoją szczególną uwagę kierujemy wobec osób, które osiedlając się na Ziemiach Odzyskanych przed siedemdziesięciu laty budowali szeroko rozumianą polskość – kulturę, tradycję, ale także podwaliny Państwa Polskiego. Tym ludziom, Ich rodzinom zawdzięczamy rozwój naszej Ojczyzny i początki samorządności – mówił Grzegorz Jaworski, Wójt Gminy Damnica.
Z tej okazji Rada Gminy Damnica uhonorowała tytułem „Zasłużony dla Gminy Damnica” osoby, które przyjechawszy na Ziemie Odzyskane szczególnie zasłużyli się w rozwój naszej Małej Ojczyzny.
Laureatami tego szczególnego wyróżnienia, zostali:
1. Stefan Deik – przybył z powiatu morskiego (obecny wejherowski)
2. Wiesław Durka- przybył z rejonu Siedlec,
3. Krystyna Natkaniec – przybyła z okolic Kraśnika,
4. Antoni Bazylczyk – przybył w ramach akcji przesiedleńczej z Białorusi,
5. Teresa Bednarz – przybyła z Janowa Lubelskiego.
Pani Danuta Sroka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku przybliżyła istotę osadnictwa i zaprezentowała fragment filmu opowiadającego o losach ludzi, którzy przybyli na nasze tereny.
Dalszą część uroczystości zdominowała tematka 25 lecia Samorządności.
– 27 maja obchodzimy 25. rocznicę reformy związanej z utworzeniem demokratycznych samorządów. 27 maja 1990 roku, po raz pierwszy w powojennej Polsce, obywatele mogli zdecydować, kto będzie ich reprezentantem w gminie. Dzień ten został uznany jako święto ludzi związanych z pracą w samorządzie lokalnym – przypominał Wójt Jaworski.
W tym roku zostały przyznane statuetki osobom, które na co dzień angażują się w życie kulturalne, społeczne, sportowe, rowijając i promując Gminę Damnica.
Laureatami wyróżnień zostali:
1. Ryszard Zieliński
2. Koło Gospodyń Wiejskich Łebień
3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy
4. Bank Spółdzielczy w Ustce
5. Dariusz Seweryński
6. Joanna Sobolewska
7. Franciszek Ciemiński
8. Andrzej Kordylas
Wójt Gminy podziękował i wyróżnił także osoby, które przepracowały na rzecz naszego samorządu co najmniej 25 lat.
Specjalne nagrody przyznał także Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz Piechociński. Trafiły one do rąk lokalnych przedsiębiorców oraz osób zaangażowanych w rozwój samorządu w okresie ostatniego ćwerćwiecza.
Z kolei Kazimierz Kleina, Senator RP, przekazał podziękowania od Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, dla osób, które zangażowały się w sprawy samorządu w pierwszej kadencji.
W trakcie uroczystości we własnym repertuarze wystąpili także artyści z Kapeli z Gminy Damnica.