W piątek, 28 maja w ramach inauguracji Dni Damnicy 2010 w Zespole Szkół w Damnicy odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy. Tegoroczna sesja była poświęcona jubileuszowi 20-lecia istnienia demokratycznych samorządów. Uczniowie Zespołu Szkół w Damnicy przygotowali krótki program artystyczny,
w którym podkreślali piękno Gminy Damnica. Zdzisław Kwaśniewski, przewodniczący Rady Gminy w prezentacji multimedialnej przedstawił najważniejsze dokonania gminy w okresie ostatnich dwudziestu lat. Jak każdego roku, także i w tym przyznano medale „Zasłużony dla Gminy Damnica”. Otrzymali je:
– Grzegorz Holak, wieloletni działacz samorządowy za zaangażowanie i wkład pracy w rozwój gminy;
– Andrzej Kordylas, wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły, za zasługi w pracy pedagogicznej i wkład pracy w rozwój gminy;
– Zofia Kostrzewa, wieloletni pracownik samorządowy, za zaangażowanie i wkład pracy w rozwój gminy;
– Zdzisław Kwaśniewski, wieloletni działacz samorządowy, za zaangażowanie
i wkład pracy w rozwój gminy;
– Ryszard Moskal, wieloletni działacz samorządowy, za zaangażowanie i wkład pracy w rozwój gminy;
– Marek Pałucki, wieloletni działacz sportowy, za zaangażowanie i wkład pracy
w rozwój gminy ( odmowa przyjęcia).

Sławomir Ziemianowicz, starosta słupski podkreślił istotę przemian samorządów i docenił pracę damnickich samorządowców. – Musimy pamiętać, że nasza praca jest istotna dla przyszłych pokoleń. Musimy wspólnie podejmować wiele inicjatyw, żeby wszystkim nam żyło się coraz lepiej – mówiła na zakończenie Maria Janusz, wójt gminy.