Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przyznał naszej gminie dofinansowanie w wysokości 157 541,57 zł, co stanowi  100% planowanych nakładów na realizację inwestycji pn. „Modernizacja ujęcia wody w Bobrownikach”.

W ramach tego zadania do końca roku zostanie wykonana nowa studnia do poboru wody, która wejdzie w skład gminnego ujęcia w Bobrownikach.

Planowane prace obejmują wykonanie otworu eksploatacyjnego do głębokości 50m poniżej terenu.

Ujęcie to zaopatrywać będzie w wodę miejscowości Bobrowniki i Skibin.

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy wskazanych miejscowości, w przypadku awarii jednej ze studni nie zostaną pozbawieni dostępu do wody.

To już kolejna wybudowana nowa studnia w ostatnim czasie. Kilka miesięcy temu oddano do użytku drugie ujęcie wody w Mianowicach.

Coraz bardziej obniżający się poziom wód gruntowych powoduje konieczność budowania dodatkowych ujęć. Dlatego w miarę możliwości finansowych gminy, sukcesywnie realizować będziemy tego rodzaju przedsięwzięcia.