Cieszymy się, że podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Słupskiego radni zdecydowali o zmianie nazwy i siedziby dotychczasowego Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku na Centrum Kultury Powiatu Słupskiego z siedzibą w Damnicy.

Centrum Kultury Powiatu Słupskiego zlokalizowane zostanie w XIX – wiecznym damnickim pałacu, który od kilku miesięcy zmienia swoje oblicze przechodząc gruntowną rewitalizację !

Nowa nazwa, a przede wszystkim zmiana siedziby to niewątpliwie kierunek ku lepszemu, tym bardziej, że to kierunek ku naszej gminy !

Dzięki temu współpraca powiatowych i naszych, gminnych instytucji kultury jeszcze bardziej się zagłębi tworząc szerszą propozycję kulturalna, co z całą pewnością będzie korzystne dla mieszkańców.