‼️ 137 790 zł dofinansowania na przebudowę drogi do Paprzyc‼️

Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał naszej gminie dofinansowanie na przebudowę drogi
do Paprzyc 👏👏👏

👉Zadanie dotyczy wykonania nawierzchni betonowej wraz z wykonaniem obustronnych poboczy
na drodze dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej w miejscowości Paprzyce (droga gminna Paprzyce – Sąborze).

Przebudowa drogi polegać będzie na wykonaniu nawierzchni betonowej na długości 510 mb
o szerokości 4,5 m wraz z poboczami po obu stronach.

W przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji.