W ramach zadania wykonany zostanie remont i adaptacja skrzydła budynku nieczynnej szkoły podstawowej w miejscowości Domaradz gmina Damnica w celu utworzenia placówki Klub „Senior+”. Zakres prac obejmował będzie utworzenie następujących pomieszczeń:

Sala spotkań

Zaplecze kuchenne

Sali ćwiczeń

Toalety i łazienki

Utworzenie miejsca pełniącego funkcję szatni dla seniorów

Szacowana wartość  inwestycji – 195 000,00 zł

Pozyskane dofinansowanie na realizację inwestycji (środki z budżetu państwa) – 150 000,00 zł
Szacowana wysokość wkładu własnego – 45 000,00 zł

Planowany termin rozpoczęcia funkcjonowania placówki   – kwiecień 2021 r.