DOFINANSOWANIE REMONTU BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W DAMNICY.

Gmina Damnica decyzją Wójta Gminy Damnica Andrzeja Kordylasa i Rady Gminy dofinansuje remont komisariatu w Damnicy. Dotację w wysokości 33 998,98 zł przyznano na podstawie Porozumienia pomiędzy Gminą Damnica a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, w związku

z uchwałą  Nr VI/43/2019 Rady Gminy  w Damnicy z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Damnica na rok 2019.