W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi na ul. Leśnej i połączenie z ul. Parkową
na odcinku 0,64 km. Roboty będą obejmowały nową nawierzchnię asfaltową i chodniki z kostki typu polbruk. Dodatkowo przewidziana jest zmiana organizacji ruchu z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych. Koszt inwestycji ponad 783 tys, wysokość dofinansowania wyniesie 50%.
Przetarg na roboty zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku, natomiast zakończenie
zaplanowano na rok 2020.