Zakończyły się prace drogowe związane z poprawą stanu nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnię brukową pokryto warstwą masy bitumiczno – asfaltowej na odcinku 230 metrów wraz z poboczami w miejscowości Domaradz.