19.09.2013r. w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Domaradzu odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Już od pierwszego dnia nowego roku szkolnego komisja wyborcza, w skład której weszli: Dawid Dopierała, Marcel Krugły, Waldemar Owsiany, Dawid Pszczoła i Agata Ślusarska, z zapałem zabrała się do pracy. Wiedząc, że dobrze przygotowane wybory do władz SU są idealną szkołą funkcjonowania demokracji, wszystkie poczynania komisji były zaplanowane i zgodne z obowiązującym regulaminem Samorządu Uczniowskiego.  Członkowie komisji najpierw zarejestrowali kandydatów z ich programami. Każdy z kandydatów miał przygotować swój program wyborczy w formie plakatu, który został zawieszony na holu szkolnym, by każdy uczeń mógł dokładnie zapoznać się z poszczególnymi kandydaturami. Kandydaci w swoich programach zamieszczali hasła, które odróżniały poszczególne programy wyborcze. Kampania wyborcza trwała cały tydzień . To dzięki niej uczniowie przemyśleli swoje decyzje i wiedzieli, na kogo głosować.   W celu zachowania demokratycznych procedur wcześniej określono i podano do wiadomości dzień i godzinę wyborów . Ponadto odpowiednio oznaczono i przygotowano lokal wyborczy, w którym ustawiono urnę oraz miejsca dla komisji i głosujących. W lokalu wyborczym zapewnione były warunki do tajności głosowania (parawany, kabiny wyborcze).   W dniu wyborów lokal został wyłączony z wszelkiego innego użytkowania.
Uczniowie głosowali na uprzednio przygotowanych kartach do głosowania zawierających nazwiska wszystkich kandydatów. Głosowali przez postawienie znaku X przy nazwisku wybranego kandydata.  Tego dnia uczniowie dokonywali również wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu , co gwarantuje im artykuł 55 (p. 5 ust.6) „Ustawy o systemie oświaty” . Dokonując wyboru opiekuna samorządu uczniowie wybierali nauczyciela, który może stać się źródłem inspiracji, motywacji i wsparcia dla uczniowskich działań i do którego mają zaufanie, gdyż tylko taki opiekun może stać się gwarantem praw ucznia w szkole.  Po oddaniu ostatniego głosu komisja wyborcza zamknęła lokal i rozpoczęła liczyć głosy oraz sprawdzać ich ważność, by móc sporządzić protokół wyborów na członków i opiekuna Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Domaradzu.A oto nowy Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Domaradzu:
1. Weronika Leśniewska kl. VI
2. Karolina Trąbka kl. VI
3. Gabriel Żurawski kl. VI
4. Agata Michalska kl. IV
5. Natalia Demedziak kl. IV

Na opiekuna samorządu uczniowie wybrali panią Jolantę Babiak.
W trakcie wyborów uczniowie dowiedzieli się co oznacza termin „demokratyczne prawa wyborcze”. Przekonali się, że mają prawo do wyborów powszechnych, równych i tajnych. Uświadomili sobie jak ważne mogą być ich decyzje, o czym świadczy choćby wysoka frekwencja wyborcza wynosząca 89%. Wybory okazały się doskonałą lekcją demokracji i kształtowania postaw społecznych.
Gratulujemy nowemu zarządowi i życzymy owocnej pracy!