Ochotnicza Straż Pożarna w Damnicy otrzymała dotację celową z budżetu Gminy Damnica, która będzie stanowić wkład własny do otrzymanego dofinansowania z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego”.
Łączna kwota dofinansowania  ponad 14 000 zł