15 czerwca  Wójt Gminy Damnica podpisał umowę o dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa medycznego o wartości 35 897 zł dla Gminnej Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dotacja ma na celu, doposażenie OSP w profesjonalny sprzęt ratowniczy dla strażaków niosących ochotniczo pomoc ofiarom przestępstw bezpośrednio na miejscu wypadku ratując w ten sposób życie i zdrowie poszkodowanych.

Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymają sprzęt ratownictwa technicznego:

– nosze typu deska,

– wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia,

– butle na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych,

– piła ratownicza do szyb klejonych,

– zabezpieczenia poduszek powietrznych,

– zestaw podpór i klinów do stabilizacji pojazdu,

– sprzęt do oznakowania terenu akcji.