Dodatkowe pieniądze na zakup nowości wydawniczych.

Gmina Damnica otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 12. 000,00 złotych.

Dotacja zostaje przeznaczona na realizację zadania w Szkole Podstawowej w Damnie w kwocie 12.000,00 zł – kwota dotacji + 20% wkład własny.