Zgodnie z tradycją tegoroczne dożynki rozpoczęły się Mszą Świętą Dziękczynną celebrowaną przez księży z Gminy Damnica, ks. Henryka Jereczka oraz ks. Zdzisława Wirkusa. Podczas Mszy przedstawiciele poszczególnych sołectw złożyli dary w postaci pięknie wypieczonych chlebów dożynkowych oraz doskonale wykonanych wieńców.
Po zakończonej Mszy, uroczyście otwarto tegoroczne Dożynki. – To jest święto wszystkich rolników, ludzi ciężkiej pracy – mówiła Maria Janusz, Wójt Gminy Damnica. Głos zabrali także Sławomir Ziemianowicz, Starosta Słupski oraz Zdzisław Kwaśniewski, Przewodniczący Rady Gminy Damnica.