Bobrowniki:
Trwa remont drogi prowadzącej do Bobrownik (stara wieś). Do tej pory jezdnia była mocno zużyta, z dużą ilością dziur. Już w chwili obecnej nawierzchnia została wymieniona, wykonano także profesjonalny chodnik z polbruku. Dzięki temu wzrośnie bezpieczeństwo dla uczestników zarówno ruchu drogowego, jak i pieszego. Niebawem droga zostanie oficjalnie oddana do użytku.