Na osiedlu rybackim wykonana została  nowa droga betonowa o długości ponad 260 mb, ułatwiająca  dojazd do miejsca zamieszkania dla  mieszkańców osiedla. Kolejnym etapem prac remontowych będzie wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na moście.

Koszt wykonania drogi –  58 000 zł