5 marca, w siedzibie Zespołu Szkół w Zagórzycy (gmina Damnica) odbyło się spotkanie dyrektorów szkół z powiatu słupskiego, które poświęcone było planowanym zmianom w ustawie o systemie oświaty. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Urzędu Gminy w Damnicy – Andżelika Harmacińska, sekretarz gminy oraz Paweł Lewandowski ( promocja gminy). Dyrektorzy dyskutowali nad problemem obniżenia wieku szkolnego do lat sześciu. Według zamierzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej, harmonogram obniżania wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego jednym przepisem, określającym w sposób jednolity zasady przyjmowania do szkoły podstawowej dzieci sześcioletnich ma zostać wdrożony w pilotażowym okresie trzech lat szkolnych, poprzedzających obniżenie wieku rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego – lata 2009 – 2011.
Rodzice wszystkich dzieci sześcioletnich urodzonych w danym roku będą mogli ubiegać się o przyjęcie do szkoły podstawowej na jednakowych zasadach. Warunkiem przyjęcia –na wniosek rodziców- dziecka sześcioletniego do szkoły podstawowej w tym okresie będzie wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym oraz posiadanie przez szkołę podstawową warunków organizacyjnych umożliwiających przyjęcie.
Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP, zostaną zorganizowane szkolenia dla dyrektorów szkół i nauczycieli, a także dla przedstawicieli samorządów.
Podczas spotkania dyrektor Zespołu Szkół w Damnicy Andrzej Kordylas przedstawił wyniki nauczania w formie statystycznej w minionym roku szkolnym.
Z analizy statystycznej wynika, iż poziom nauczania z roku na rok, sukcesywnie wzrasta, co ma znaczące przełożenie na wyniki egzaminów końcowych- zewnętrznych.