DYSTRYBUCJA WĘGLA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DAMNICA

 

Z powodów technicznych punkt składowy węgla w Potęgowie w dniu 10.03.2023 oraz 11.03.2023 będzie nieczynny.
Następne wydania będą realizowane od poniedziałku 13.03.2023 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Aktualizacja: styczeń 2023 r.

Informujemy, iż z początkiem stycznia ruszyła II tura dystrybucji węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców naszej gminy (1.684,50 zł za tonę). W 2023 roku można zakupić do 1,5 tony węgla, jednakże w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu węgla albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to ilość węgla niezakupionego w ramach limitu powiększa jego ilość na 2023 r. (łączny limit na 2022 i 2023 rok to 3 tony).
Zasady zakupu węgla są tożsame z zasadami obowiązującymi w I turze:
– złożenie wniosku w GOPS Damnica,
– dokonanie wpłaty w kasie Urzędu Gminy Damnica (ze względu na zmianę oprogramowania księgowego w urzędach gmin, obecnie wpłaty za węgiel są przyjmowane tylko i wyłącznie w formie gotówkowej),
– odbiór zakupionego węgla ze składowiska ULENBERG w Główczycach lub Potęgowie.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego – pdf

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego – edytowalny

 

PILNE !

Informujemy, że mieszkańcy Gminy Damnica korzystający z możliwości kupna węgla po preferencyjnych cenach weryfikowani będą w poniższy sposób:

 1. Osoby uprawnione do odbioru węgla na warunkach preferencyjnych okazują fakturę imienną wraz z dowodem zapłaty wystawioną przez Urząd Gminy Damnica.
 2. Osoby wskazane w pkt. 1 będą legitymowane na punkcie składowym na podstawie okazanego dowodu osobistego. Dane imienne muszą być tożsame z danymi zawartymi na            fakturze wystawionej przez Urząd Gminy Damnica.

W przypadku sytuacji kiedy uprawniony mieszkaniec będzie chciał upoważnić inną osobę do odbioru węgla, Wykonawca żądać będzie pełnomocnictwa (wzór w załączniku) od osoby upoważnionej.

Pełnomocnictwo to winno być zatwierdzone przez pracownika Państwa gminy.

Pełnomocnictwo – gmina Damnica

AKTUALIZACJA z 23.11.2022: 

Od 23 listopad br. Gmina Damnica, jako pierwsza w regionie rozpoczyna dystrybucję węgla dla mieszkańców po preferencyjnie cenie (1,5 tony węgla na wniosek).

Informujemy, że mieszkańcy, którzy zgłosili do GOPS wnioski na zakup preferencyjny węgla, które przeszły pozytywną weryfikację, w celu odbioru węgla powinni zgłosić się do kasy Urzędu Gminy Damnica, gdzie  należy dokonać opłaty i odebrać fakturę, która stanowi podstawę do odbioru węgla ze składu.

Miejsca, w których można odebrać węgiel to wskazane poniżej lokalizacje:

 1. Główczyce: ul. Szosa Słupska 1.
 2. Potęgowo: ul. Kościuszki 9.

Składy czynne są: poniedziałek – piątek od 08:00 do 17:00; sobota od 08:00 do 14:00.

Cena węgla brutto to 1.684,50 zł za tonę.

Kwestie dotyczące zakupu węgla workowanego oraz transportu ze składu do kupującego podlegają indywidualnym uzgodnieniom z pracownikami składów.

UWAGA – WAŻNE !

Przed odebraniem węgla należy zapoznać się z dostępnymi poniżej parametrami jakości tego paliwa

W przypadku uwag dotyczących jakości węgla w tym jego ewentualnego reklamowania prosimy mieszkańców Gminy Damnica o kontakt z Ministerstwem Aktywów Państwowych w Warszawie, tel. 532 664 538.

PARAMETRY WĘGLA:

parametry węgla 1 parametry węgla 2

 

 

AKTUALIZACJA: Informujemy, że w dniu 21 listopada 2022 r. Wójt Gminy Damnica zawarł umowę w sprawie dystrybucji węgla dla mieszkańców gminy. Dystrybucją będzie zajmowała się firma ULENBERG (szczegóły poniżej). W chwili obecnej czekamy na informację ze spółki PGE Paliwa Sp. z o.o., kiedy będzie można odebrać węgiel z portu gdańskiego. Według wstępnych zapewnień, węgiel najprawdopodobniej trafi do nas do 25 listopada br.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), Gmina Damnica przystąpiła w dniu 03 listopada 2022r. do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych umieszczając informację na gminnym BIP.

Zadanie to na zlecenie Gminy Damnica po podpisaniu umowy będzie realizowała firma „ULENBERG” Mirosław Ulenberg siedzibą w Główczycach, która uruchomi trzy punkt sprzedaży węgla opałowego w Główczycach, Potęgowie i Kobylnicy.

Węgiel będzie sprzedawany mieszkańcom gminy Damnica na preferencyjnych warunkach, tj. po cenie 1.684,50 zł brutto za 1 tonę węgla, (zarówno tzw. groszek, jak i orzech).

Uprawnionymi do zakupu węgla opałowego będą wszyscy mieszkańcy gminy, którzy korzystają ze źródeł ciepła zasilanych węglem kamiennym i dopełnili obowiązku rejestracji ww. źródeł ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Zainteresowanych zakupem węgla w ramach ww. programu rządowego prosimy o bezpośredni kontakt z:

 1. GOPS w Damnicy w sprawach: wypełniania i składania wniosków. Ponadto GOPS dokonywać będzie indywidualnych powiadomień osób, które wyraziły chęć zakupu węgla po preferencyjnej cenie.
 2. Urzędem Gminy Damnica w sprawach: opłat za zamówiony węgiel oraz miejsca jego odbioru.
 3. Składami firmy „ULENBERG” w sprawach: odbioru węgla, workowania, dowozu oraz certyfikatu jakościowego.

Limit zakupu węgla opałowego w 2022r. wynosi 1,5 tony (1500 kg) na każde gospodarstwo domowe korzystające ze źródła ciepła zasilanego węglem opałowym.

Sprzedaż węgla opałowego zostanie uruchomiona niezwłocznie po zakończeniu procedur formalnych związanych z podpisaniem umowy z importerem węgla tj. Polską Grupą Energetyczną Paliwa sp. z o.o. oraz podpisaniem umowy z firmą „ULENBERG”. Umowa z PGE Paliwa została w dniu 17.11.2022 r. wysłana do podpisu, natomiast podpisanie umowy z wykonawcą firmą „Ulenberg” planowane jest na dzień 21.11.2022 r.

W pierwszej kolejności węgiel opałowy będzie sprzedawany osobom, które zarezerwowały możliwość zakupu węgla drogą elektroniczną lub telefonicznie. Liczy się kolejność zgłoszeń. W przypadku braku odbioru zarezerwowanego węgla w wyznaczonym terminie, rezerwacja będzie tracić status pierwszeństwa.

Informacja o godzinach otwarcia punktów sprzedaży węgla opałowego obsługiwanego przez firmę „ULENBERG” zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich uruchomieniu.

Ponadto informujemy, że węgiel po preferencyjnych cenach, który podlegać będzie dystrybucji przez Gminę Damnica sprowadzany jest przez Polską Grupę Energetyczną Paliwa sp. z o.o. będącej głównym importerem węgla kolumbijskiego do Polski. Parametry węgla określone zostały przez importera na jego stronie internetowej i przedstawiają się w poniższy sposób:

 • wartość opałowa (Qir) – 24 – 26 MJ/kg;
 • zawartość popiołu w stanie roboczym (ar) – 4 – 8%;
 • zawartość wilgoci (wtr) – 3-6%;
 • zawartość siarki (sr) – 0,4 – 0,7%;
 • zawartość części lotnych (vdaf) – 28 – 34%;
 • spiekalność (ri) – 0 – 3;
 • sortyment: orzech -10 – 50mm; groszek – 8 – 25mm.

Informujemy mieszkańców Gminy Damnica, że dane osobowe zawarte we wnioskach o zakup węgla zostaną wykorzystane wyłącznie w celu organizacji sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach mieszkańcom gminy, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego – pdf

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego – edytowalny