W niedzielę 29 marca 2015 r. w Zespole Szkół w Zagórzycy obchodziliśmy Dzień Kultury Kaszubskiej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Damnica Grzegorz Jaworski, Barbara Zawadzka – radna powiatu słupskiego, radni miejscowości Zagórzyca i Sąborze: Tadeusz Bubniak i Jerzy Dawidowski, sołtys wsi Karżniczka: Gabriela Krenciszek, Zbigniew Byczkowski – prezes łęczyckiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Galant, rodzice wraz z dziećmi, przyjaciele naszej szkoły, mieszkańcy naszej gminy. Celem spotkania było poznawanie i rozpowszechnianie kultury i sztuki kaszubskiej, jak również pielęgnowanie mowy.
Imprezę otworzył uroczyście Dyrektor Szkoły Robert Nowak – gospodarz przedsięwzięcia. W przemówieniu podkreślił wagę propagowania kultury kaszubskiej i jej ścisły związek z kulturą regionu. Zaakcentował rangę krzewienia tej kultury nie tylko w środowisku lokalnym, ale także – poprze działania szkoły w ramach projektu Socrates – Comenius – na terenie całej Europy. Zaznaczył również, jak ważne jest wzmacnianie tożsamości narodowej, co stanowi jedno z najważniejszych działań misji Naszej szkoły.
Następnie 22-osobowa grupa uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej, uczestnicząca na co dzień w zajęciach języka kaszubskiego, pod kierunkiem nauczycielek: Alicji Krawczewskiej i Joanny Szczepaniak, przygotowała przedstawienie o tematyce wielkanocnej pt. „Jastrë” oraz pokaz tańca „Szewiec”.
Kilkudziesięcioosobowe grono przybyłych na obchody Dnia Kaszubskiego mogło posłuchać tradycyjnej muzyki kaszubskiej. O oryginalne dźwięki zadbał zaproszony zespół „Lewino” z Lęborka, a oprawę muzyczną zapewnił Bartosz Wiśniewski- nauczyciel naszej szkoły.
Ponadto w świat sztuki ludowej wprowadzili nas państwo Drozd z miejscowości Rozłazino. Dzieci i dorośli mogli również wziąć udział w warsztatach rzeźbiarskich pod okiem mistrza ludowego pana Bogusława Szczygła z Łęczyc. Kolejną atrakcją były warsztaty artystyczne zdobienia jaj wielkanocnych metodą decoupage.
Dzięki rodzicom naszych uczniów: p. Ożóg, p. Kozłowskim, p. Tkacz, p. Galant, p. Mieloch, p. Remus, na każdego czekał słodki poczęstunek przy kubku herbaty lub kawy. Wdzięczni również jesteśmy pracownikom obsługi, którzy pomogli w przygotowaniach do imprezy.
Mamy nadzieję, że Dzień Kaszubski wpisze się na stałe w kalendarz imprez naszej szkoły i będziemy mogli w równie licznym gronie spotykać się w kolejnych latach.

Alicja Krawczewska