Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku organizuje 11 maja  w swojej siedzibie przy Placu Zwycięstwa 8 Dzień Osób z Niepełnosprawnością.

Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem „Sięgnij po sukces” i jest adresowana do aktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnością i ich pracodawców.

Eksperci będą udzielali porad i służyli informacjami dotyczącymi projektów, których celem jest przełamywanie barier w pracy i życiu codziennym. Od specjalistów z ZUS będzie można dowiedzieć się, jak uzyskać rentę i jak ją zwiększyć, jakie są inne świadczenia. Będzie również można założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych, by jak najwięcej spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych załatwiać przez internet. Od pracowników NFZ będzie można uzyskać informacje o wyjazdach na leczenie uzdrowiskowe, dopłatach do niezbędnego zaopatrzenia np. sprzętu ortopedycznego czy środków higienicznych. Pracodawcy, którzy już zatrudniają osoby z niepełnosprawnością lub chcą je zatrudnić dowiedzą się o działaniach ZUS w ramach prewencji rentowej i wypadkowej czy świadczeniach pozwalających utrzymać zdolność do pracy mimo szczególnych wymagań zdrowotnych. Będzie też można spotkać się z przedstawicielami lokalnych instytucji: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Słupska.

W programie zaplanowano również przedstawienie pt. „Inny nie znaczy gorszy” oraz wystawę prac wychowanków i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. UNICEF w Słupsku, a także kiermasz wyrobów uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych

Początek o godzinie 10.00. Spotkanie potrwa do godziny 13.

0001(3)