Z OKAZJI DNIA SOŁTYSA

-opiekuna i gospodarza wsi,

Wójt Gminy Damnica Andrzej Kordylas

oraz

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Kozina

wszystkim Paniom i Panom Sołtysom

składają najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności,

sukcesów i satysfakcji w pracy na rzecz społeczności lokalnej,

dobrej współpracy i porozumienia,

a także optymizmu i sił na każdy dzień.