Rok 2009 to dziesiąty jubileuszowy rok dla wszystkich gimnazjalistów. Swoje urodziny obchodziliśmy 6 listopada 2009 r., łącząc je z rocznicą urodzin patronki naszej szkoły Marii Skłodowskiej – Curie. Z tej okazji uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych dotyczących szkoły i patronki, zmagali się w konkursach – wiedzy oraz plastycznym. W uroczystym apelu, który rozpoczął się wczesnym popołudniem wzięli udział goście reprezentujący nasz powiat i gminę: Zdzisław Kwaśniewski – przewodniczący Rady Gminy Damnica, Renata Kulik – wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Słupsku, dyrektorzy szkół z gminy Damnica, Beata Topolińska – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Damnica, Andżelika Harmacińska – sekretarz Gminy Damnica, radni gminni i powiatowi i sołtysi, nauczyciele uczący w gimnazjum niegdyś i obecnie oraz inni zaproszeni goście.  Akademię rozpoczął dyrektor Andrzej Kordylas, który w swoim przemówieniu podkreślił ogromną pracę nauczycieli i uczniów tworzących nasze gimnazjum przez dziesięć lat.
I już za moment przekonaliśmy się, że talentów nie brakuje wśród obecnych uczniów naszej szkoły. Wysłuchaliśmy koncertu fletowego w wykonaniu ucznia klasy III – Szymona Chołuja. W części artystycznej obejrzeliśmy szkolny kabaret, który zaprezentował humorystyczną historię o naszej szkole i patronce. Młodzi „aktorzy” z klasy I a zaoferowali nam sporą dawkę humoru, bawiąc się przy tym wyśmienicie. Punktem kulminacyjnym tej uroczystości okazała się prezentacja multimedialna o szkole, przygotowana przez naszych absolwentów – Wojciecha Kordylasa i Wojciecha Ziemskiego. Była ona w pewien sposób podsumowaniem 10-ciu lat gimnazjum. Dlatego też nie jeden pan i pani uronili łezkę podczas jej oglądania. Na zakończenie zabrała głos wicedyrektor Maria Czerska, która podziękowała wszystkim za udział i zaangażowanie w zorganizowaniu uroczystości, a także nawiązała do metody nauczania, której stosowanie przynosi naszej szkole wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych.