5. lutego w siedzibie Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy zorganizowano spotkanie informacyjne, którego głównym celem było przedstawienie możliwości oraz zachęcenie do stworzenia międzysektorowej platformy współpracy w zakresie wspierania zasobów ludzkich. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele m.in. Urzędu Gminy, szkół w Damnie, Damnicy i Domaradzu, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Gminnej Biblioteki Publicznej, a także przedstawiciele stowarzyszeń działających w gminie. Europejskie Biuro Partnerstw swoje działania koncentruje na pomocy w zdynamizowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego gminy i powiatu, na ożywieniu lokalnego środowiska na rzecz współpracy i budowaniu partnerstw, w pozyskiwaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie spotkania uczestnicy wymienili się dotychczasowymi doświadczeniami związanymi z tworzeniem programów i pozyskiwaniem środków z funduszy unijnych. – Nie ukrywam, że tworzenie takiego programu nie jest zadaniem prostym. Tym niemniej korzyści płynące z takich przedsięwzięć są nieocenione dla aktywizowania mieszkańców gminy – mówiła Beata Orlicka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy.  Dzięki działaniom damnickiego GOPS w minionym roku przeszkolono dziesięć bezrobotnych kobiet z terenu gminy, opłacono kursy na prawo jazdy, dzięki czemu takie osoby mogą stworzyć realną konkurencję na rynku pracy. Zadaniem programu „Kapitał Ludzki” jest bowiem nastawienie na wzrost poziomu zatrudnienia, podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osób bezrobotnych i biernych zawodowo. – Jeśli tylko istnieje możliwość zdobycia środków finansowych i właściwego ich zagospodarowania, należy to czynić bez wahania. Otrzymuję sygnały, że niektórzy boją się pisać programy i wnioski ze strachu przed odpowiedzialnością. Tu jednak nie można się bać, trzeba działać – wyjaśniała Joanna Orłowska, z Europejskiego Biura Partnerstw w Słupsku. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zobowiązali się do wzajemnej pomocy w procesie tworzenia programów i wniosków o dofinansowanie.