W piątek, 27 października w Damnie dokonano oficjalnego otwarcia nowego miejsca rekreacyjnego. Zanim mieszkańcy spotkali się na miejscu zrealizowanej inwestycji, wcześniej w Szkole Podstawowej w Damnie można było wziąć udział w Dniu Kaszubskim. Dzieci z gminnych szkół prezentowały ciekawy program artystyczny, którego motywem wiodącym było morze. Zaprezentowano również piosenkę gminną w kaszubskiej aranżacji.

W dalszej kolejności wszyscy uczestnicy wraz z mieszkańcami Damna udali się na teren rekreacyjny, gdzie dokonano oficjalnego otwarcia inwestycji.  Zadanie  pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Damno”, otrzymało dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW w zakresie „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.”

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Damnie, dyrektor szkoły Joanna Rusak oraz samorządowcy Kazimierz Kozina i Grzegorz Jaworski. Dzięki uwzględnieniu w projekcie altany z pergolą oraz ogólnodostępnego miejsca na ognisko wraz ze stołami piknikowymi, mieszkańcy będą mogli spędzać wspólnie czas i wzajemnie się integrować.

Wszyscy, którzy wzięli udział w piątkowym otwarciu mogli się już o tym przekonać,  bowiem na gości czekało ognisko oraz ziemniaki z parnika.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.

ueprowmarszalkowskileader

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”