W sobotę, 06 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Damnie odbył się finał VIII Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Rytm i Melodia”. Zmagania konkursowe poprzedziło uroczyste wręczenie przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Damnie panią Joannę Rusak dyplomów i statuetek dla zwycięzców dwóch towarzyszących konkursów. Prace uczestników Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego
„Rytm i Melodia” oraz Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Rytm i Melodia” zostały wcześniej ocenione przez niezależne jury. Podsumowania konkursu poetyckiego dokonał członek jury, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, aktor, absolwent PWST w Warszawie, muzyk, autor tekstów, kompozytor, kabareciarz pan Grzegorz Gurłacz, który podczas wystąpienia szczególnie zachęcał uczniów do samodzielnego pisania, rozwijania swoich umiejętności i doskonalenia sprawności w tym zakresie.

Honorowy patronat nad konkursami objął Wójt Gminy Damnica pan Andrzej Kordylas, który ufundował specjalną nagrodę GRAND PRIX we wszystkich konkursach.

Wydarzenie swoją obecnością uświetnili znamienici goście, których serdecznie powitała dyrektor naszej szkoły pani Joanna Rusak. Zmaganiom konkursowym przysłuchiwali się: Wójt Gminy Damnica pan Andrzej Kordylas, zastępca wójta pan Grzegorz Kiczmachowski, były Wójt Gminy Damnica pan Grzegorz Jaworski, przewodniczący Rady Gminy Damnica pan Kazimierz Kozina, wiceprzewodniczący Rady Gminy Damnica pan Zbigniew Kaźmierski, radna gminy Damnica pani Ewa Diegner, przedstawiciele Rady Rodziców oraz licznie zgromadzeni rodzice. W dniu finału na scenie w Szkole Podstawowej
w Damnie zaprezentowało się 24 solistów oraz 10 zespołów w dwóch grupach wiekowych: klasy 1-4
i 5-8 szkoły podstawowej. Uczestnikami konkursu byli uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach, Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Smołdzinie, Szkoły Podstawowej w Łupawie, Szkoły Podstawowej w Potęgowie, Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3 w Ustce, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Redzikowie,
Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku, Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni, Szkoły Podstawowej nr 2
w Pruszczu Gdańskim oraz gospodarze konkursu. Poczynania młodych i utalentowanych wokalistów oceniało jury w składzie:
pani Jolanta Otwinowska, pani Dorota Duraj i pani Luiza Sikorska.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników i wnikliwym dokonaniu oceny, jury wyłoniło zdobywcę nagrody GRAND PRIX oraz laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych. Dzień 06 kwietnia 2019 roku najmilej wspominać będzie Natalia Łepkowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce,
która otrzymała specjalną nagrodę GRAND PRIX VIII Wojewódzkiego Konkursu Piosenki
„Rytm i Melodia”.

Wśród nagrodzonych nie zabrakło uczniów Szkoły Podstawowej w Damnie. W grupie uczestników klas 1-4 szkoły podstawowej w kategorii solista wyróżnienie zdobyła Martyna Maciąg. Laur pierwszeństwa
w kategorii solista spośród dzieci klas 5-8 szkoły podstawowej jury przyznało Oldze Klimek, natomiast wyróżnienie otrzymała Julia Ostrowska. Miejsce na podium zdobył Zespół „Crescendo”,
który wyśpiewał sobie II miejsce. Nad „oszlifowaniem” naszych małych muzycznych diamentów pracowała pani Małgorzata Kozłowicz – nauczycielka muzyki, pomysłodawczyni i koordynatorka konkursu.

Statuetki i dyplomy dla zwycięzców wręczali członkowie jury: pani Jolanta Otwinowska i pani Dorota Duraj oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Damnie pani Joanna Rusak.
Przewodnicząca jury pani Jolanta Otwinowska podsumowała wystąpienia uczestników podkreślając bardzo wysoki poziom konkursu, wyraziła uznanie dla ogromu pracy jaką w przygotowanie wykonawców włożyli ich instruktorzy, oraz zadowolenie z odpowiedniego doboru repertuaru dostosowanego do wieku
i możliwości interpretacyjnych uczniów. Nagrodę główną GRAND PRIX wręczył Wójt Gminy Damnica pan Andrzej Kordylas. Pan Wójt skierował również ciepłe słowa do występujących uczniów wyrażając wdzięczność za dużą dawkę pozytywnych doznań artystycznych, podziękował pani Joannie Rusak
za organizację przedsięwzięcia i panu Grzegorzowi Gurłaczowi za profesjonalne przygotowanie oprawy technicznej konkursu.

Uczestnicy konkursu zostali gościnnie przyjęci w progach naszej szkoły. Był poczęstunek
oraz pamiątkowe dyplomy dla wszystkich występujących solistów i zespołów.

Na zakończenie imprezy pani dyrektor Joanna Rusak złożyła serdecznie podziękowania uczestnikom konkursu, szacownemu jury oraz panu Grzegorzowi Gurłaczowi.

Było nam niezmiernie miło, że mogliśmy po raz ósmy gościć w Szkole Podstawowej w Damnie tak fantastycznie śpiewających artystów z naszego województwa. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła znakomita, artystyczna atmosfera.

Do zobaczenia!