Gmina Damnica pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028 na realizację dwóch zadań w zakresie infrastruktury pn:
„Przebudowa dróg gminnych w m. Damnica – ul. Leśna i Parkowa” w roku 2019 r oraz
„Przebudowa drogi gminnej w Damnie” w roku 2020.
Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Podniesienie standardu przebudowywanych dróg wpłynie znacząco na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych.