W środę, 21 czerwca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy odbyła się Gala Białego Bociana.

Już od 2005 roku Starostwo Powiatowe w Słupsku wręcza działaczom i społecznikom na rzecz twórczości artystycznej oraz upowszechniania
i ochrony dóbr kultury Białe Bociany oraz nagrody pieniężne.

W tym roku Białe Bociany otrzymały trzy osoby. Ośmiu osobom przyznane zostały nagrody.

Statuetki Białych Bocianów wraz z nagrodą finansową w kwocie 1200 zł, otrzymali:

Grzegorz Gurłacz z Mrówczyna–założyciel kabaretu DKD, za poświecenie się wiejskiej kulturze i ,,zmienianie świata, zaczynając od siebie”.

Anna Poźlewicz ze Słupska–za działalność artystyczną na ziemi słupskiej, pracę z uzdolnionymi muzycznie i wokalnie dziećmi oraz ukazywanie piękna języka polskiego.

Mieczysław Krymski z Żochowa–za ratowanie ginących tradycji wiejskich oraz wyjątkową kolekcję sprzętów obrazującą dawne życie na Pomorzu, prezentowaną w prowadzonym Domu Ludowym w Żochowie.

Nagrody finansowe po 500 zł, otrzymali:

Krzysztof Plebanek ze Słupska–za pracę z zespołem „Bierkowianki”.

Zorza Sędzicka z Ustki-za pracę z zespołami wokalnymi i uzdolnionymi wokalnie solistami, popartą wieloma sukcesami artystycznymi.

Zespół „AleBabki” z Kobylnicy–za całokształt działalności, liczne występy i osiągnięcia artystyczne.

Paweł Kamiński ze Słupska-za propagowanie tańca breakdance, integrację młodych mieszkańców powiatu słupskiego i osiągnięcia artystyczne.

Małgorzata Karmańska z Dębiny-za pracę z Dziecięcym Zespołem Pieśni i Tańca „Pomorzacy”.

Włodzimierz Lipczyński ze Słupska-za pracę publicystyczno-dziennikarską dla „Powiatu Słupskiego”.

Romana Małecka z Kwakowa–za działalność artystyczną w dziedzinie poezji, malarstwa, grafiki i rzeźby.

Elżbieta Anna Stec ze Słupska–za prowadzenie zespołu „AleBabki” z Kobylnicy, nagraną płytę oraz odnoszone przez „AleBabki” sukcesy artystyczne.

Fot. Jan Maziejuk, Powiat Słupski