Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła kolejny przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S6. Postępowanie dotyczy 13-kilometrowego, dwujezdniowego docinka drogi pomiędzy Bobrownikami a Skórowem. Ponadto, jak przekazał podczas konferencji prasowej  Poseł Piotr Müller, w grudniu br. ogłoszony zostanie kolejny przetarg na odcinek drogi Redzikowo (obwodnica Słupska) – Bobrowniki. Obydwa przedsięwzięcia odbywać się będą w formule „Projektuj i buduj”.

Projekt zakłada budowę aż 28 obiektów inżynierskich na terenie naszej gminy.
Będą to wiadukty nad drogami gminnymi i powiatowymi, mosty oraz bezpieczne przejścia dla zwierząt.

Przyspieszenie prac na wskazanym odcinku możliwe jest dzięki przekazaniu dodatkowych środków finansowych na budowę dróg krajowych, z czego ponad 9,1 miliarda złotych przeznaczono na budowę S6 w naszym województwie.

Jeśli chodzi o woj. pomorskie, na 2021 r. zaplanowano przetargi dotyczące fragmentów S6 od Koszalina do obwodnicy Słupska. Z kolei już w budowie są trzy odcinki na terenie naszego województwa między Bożympolem Wielkim a Gdynią (łącznie to 42 km). Ponadto postępowaniami przetargowymi są obecnie objęte trasy między Lęborkiem (Leśnicami), a Bożympolem Wielkim, druga jezdnia obwodnicy Słupska oraz S6 Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej.

Powstanie drogi ekspresowej S6 z całą pewnością przyczyni się do rozwoju naszej gminy, dlatego liczymy na to, że inwestycja zostanie jak najszybciej zakończona.