Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy kontynuuje remonty nawierzchni dróg na terenie całej gminy. Obecnie utwardzono odcinek drogi
w Głodowie betonem przemysłowym.