Kolejne drogi na terenie Gminy Damnica przechodzą proces modernizacji w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróży. Modernizacja prowadzona na kilku odcinkach dróg wykonywana jest przy użyciu specjalistycznego betonu towarowego. Prace wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw, w których prowadzone są prace.