Na wniosek Wójta, Starosta Słupski w ramach tzw. „specustawy drogowej” wydał zezwolenie na realizację inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Damnicy.
Na podstawie decyzji, o której mowa Gmina Damnica nabyła z mocy prawa nieruchomości należące dotychczas do Lasów Państwowych.
 
👉Planowana inwestycja zakłada przebudowę drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Damnicy, w skład której wchodzi m.in.: poszerzenie jezdni, budowa zjazdów i chodników oraz zatok i placów manewrowych dla autobusów, a także przebudowa sieci teletechnicznej.
👉Jest to bardzo długo oczekiwana inwestycja – przez ponad 30 lat była to droga tymczasowa, ponieważ nieuregulowana była kwestia własności. Realizacja inwestycji pozwoli na zapewnienie nie tylko komfortu ale także bezpieczeństwa licznie odwożących swoje dzieci do szkoły czy przedszkola rodziców, jak i dla poruszających się nią dzieci.
 
Kolejnym planowanym etapem będzie rozbudowa tej drogi polegająca na połączeniu jej bezpośrednio z drogą powiatową w pobliżu skrzyżowania z drogą prowadzącą do osiedla Rybackiego. Takie rozwiązanie umożliwiłoby poruszanie się tą drogą bez konieczności zawracanie, co z pewnością udrożniłoby ruch na tym odcinku zwiększając tym samym wygodę dla kierowców.