Zakończono prace przy budowie kolejnego etapu drogi Zagórzyca – Zagórzyczki. Długość tego odcinka wynosi 860 mb, co w rezultacie daje 2,6 km drogi betonowej. Zadanie zostało wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej przy współfinansowaniu przez Nadleśnictwo Damnica.

Zmodernizowano drogę na odcinku Dębnczka – Budy. Firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, wykonała odcinek 560 mb nawierzchni betonowej. Inwestycja była realizowana w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego , której koszt wyniósł 149 854,15 zł, przy dofinansowaniu przez Pomorski Urząd Marszałkowski w wysokości 74 927,08 zł.