Już po raz trzeci nasza gmina uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – „Aktywne Sołectwo Pomorskie”.

Na 90 złożonych wniosków, finansowanie uzyskało 40 najwyżej ocenionych, w tym kolejny wniosek przygotowany przez naszą gminę.

Dofinansowanie w wysokości 10 000 zł zostanie przeznaczone na zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Dębniczka, na której znajduje się staw. Wcześniej sołectwo podjęło stosowaną uchwałę, na mocy której możliwe było aplikowanie o te środki.

Do tej pory wykonano wskazanie i oznaczenie punktów granicznych działki, zamontowano ławki, zakupiono grill, kosz na śmieci oraz lampę solarną – na realizację tego przeznaczono środki z funduszu sołeckiego.

Kluczowe prace wykonywane będą w oparciu o przygotowany projekt, zgodnie z którym wybudowana zostanie kładka na wodzie oraz dwie altany rekreacyjne. Część tych prac wykonana zostanie w roku bieżącym, a na realizację kolejnych będziemy aplikować o środki zewnętrzne.

Dziękujemy Samorządowi Województwa Pomorskiego za kolejne pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego przez Gminę Damnica.\