Na odcinku Damnica – Zagórzyca rozpoczęły się prace polegające na przebudowie drogi powiatowej. W najbliższym czasie będą występowały utrudnienia w ruchu drogowym, spowodowane robotami drogowymi. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności wszystkich użytkowników drogi i bezwzględne przestrzeganie nowego oznaczenia drogowego i wprowadzonej organizacji ruchu.
Inwestycja finansowana jest przez Gminę Damnica i Powiat Słupski przy udziale finansowym po 50 % wartości. Zakres będzie obejmował m.in. poszerzenie jezdni do 5,5 m.