Nauczyciele szkół biorą udział w kursie przygotowującym do nauczania języka kaszubskiego, który odbywa się w Damnicy. Celem kursu jest nabycie lub podwyższenie umiejętności posługiwania się językiem kaszubskim w mowie i piśmie na poziomie podstawowym. Kurs przygotowuje do egzaminu nadającego uprawnienia na potrzeby nauczania języka kaszubskiego w szkołach i przedszkolach oraz do Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Pedagogiczno – Metodycznych w Zakresie Nauczania Języka Kaszubskiego.

W kursie uczestniczą nauczyciele z szkół :
– gminy Damnica,
– gminy Potęgowo,
– gminy Dębnica Kaszubska,
– gminy Główczyce,
– miasta Słupska,
– miasta Łeby.