W trakcie całego lata w poszczególnych sołectwach odbywały się pikniki dla ich mieszkańców . Sołtysi przy udziale GOKiS Damnica oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizowali wiele atrakcji dla każdej grupy wiekowej. Nie zabrakło zabaw i konkursów dla dzieci, zabaw tanecznych dla dorosłych, wspólnego grillowania, czy zajęć sportowych. Pikniki sołeckie są ważną formą integracji lokalnej społeczności.

Migawki fotograficzne z różnych pikników.