Rozpoczęto inwestycję polegającą na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Zagórzyca – Zagórzyczki. Efektem przeprowadzonych prac, będzie odciążenie oczyszczalni ścieków w Karzniczce, co usprawni system kanalizacyjny. Zakończenie realizowanej inwestycji zaplanowano na koniec października.